Program

6–9 oktober anordnas flera  programpunkter av olika arrangörer i Halland under paraplyet Halland Tech Week. Detta för att skapa en större effekt, nå fler och skapa en helhet. Tillsammans utvecklar och stärker vi Halland!

Respektive arrangör är ansvarig för sin programpunkt vilken marknadsföras av arrangören och av Halland Tech Week-organisationen.

Programmet för Halland Tech Week presenteras vid ett senare tillfälle.

Scroll to Top