Hack for Sweden genomför virtuellt hackaton

Den 3-6 april genomför Hack for Sweden ett virtuellt hackaton: Hack the Crisis. Målet är att hitta konkreta digitala lösningar till följderna av Covid-19. Hack the Crisis utgår från tre områden: rädda liv, rädda samhället och rädda näringslivet.

Alla som vill vara med är välkomna att anmäla sig gratis! Du anmäler dig enskilt eller som ett team på www.hackthecrisis.se.

Publicerad: 01 apr 2020
Uppdaterad: 01 apr 2020
Scroll to Top