Hack for Sweden genomför virtuellt hackaton

Den 3-6 april genomför Hack for Sweden ett virtuellt hackaton: Hack the Crisis. Målet är att hitta konkreta digitala lösningar till följderna av Covid-19. Hack the Crisis utgår från tre områden: rädda liv, rädda samhället och rädda näringslivet.

Alla som vill vara med är välkomna att anmäla sig gratis! Du anmäler dig enskilt eller som ett team på www.hackthecrisis.se.

Scroll to Top